Novi blog

 

Znamo već tu dobro poznatu "podjelu" emocija na takozvane "pozitivne" i "negativne", "dobre" i "loše", ondosno one poželjne koje treba gajiti, održavati, stremiti im i one nepoželjne koje treba izbjegavati, suzbijati i negirati. Tako u "poželjna" osjećanja spadaju osjećanja kao što su: mir, zadovojstvo, ushićenje, euforija, a sva ova i slična...

Kada ribice koje dugo žive u akvarijumu pustimo u slobodan vodeni prostor, one će nastaviti da se kreću tako kao da se i dalje nalaze u akvarijumu. Ljudi se ponašaju vrlo slično ovim ribicama. I mi imamo svoj "akvarijum", siguran prostor koga ne želimo da napustimo. Mi imamo i svoj "okean", ali najčešće nismo ni svjesni da on postoji.